Γιάννης Μανιάτης και Φώτης Κίτσος με τις σχολές Αμερικής και Καναδά

Φωτογραφήθηκαν με παιδιά των σχολών, στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.